Pluim voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij. Daarom geeft de gemeente Ridderkerk alle mantelzorgers ieder jaar een Pluim in de vorm van een Ridderkerkpas met een tegoed van € 75,00. Dit tegoed kunt u vrij besteden bij de diverse Ridderkerkse winkels. De Pluim wordt elk jaar in november uitgekeerd. Als u een mantelzorgpluim krijgt, wordt het bedrag op de Ridderkerkpas gestort. Dat betekent dat u een Ridderkerkpas ontvangt, waarmee u het budget van € 75,00 kunt uitgeven bij de aangesloten aanbieders.

Om in aanmerking te komen voor de Mantelzorgpluim zijn wel een aantal criteria van toepassing, te weten:

  • De zorgontvanger is woonachtig in de gemeente.
  • De zorgontvanger is beperkt, ziek of verslaafd.
  • De verleende mantelzorg is onbetaald.
  • De mantelzorger verleent meer dan acht uur per week zorg aan de zorgontvanger
  • De mantelzorger verleent minimaal 3 maanden zorg aan de zorgontvanger.
  • Er is een sociale relatie tussen mantelzorger en zorgontvanger
  • De zorgontvanger zou zonder mantelzorg meer professionele zorg nodig hebben.

Meer informatie over de pluim en het aanvragen daarvan vindt u op www.ridderkerkpas.nl. U kunt zich ook hier registreren en de Pluim aanvragen.

Registreren

Op het aanvraagformulier kunt u aangeven of u zich wenst te registreren bij Karaat Mantelzorg. Registratie als mantelzorger kan u vele voordelen opleveren. U wordt op de hoogte gehouden van allerlei ontwikkelingen die voor u als mantelzorger belangrijk kunnen zijn, u kunt in contact komen met andere mantelzorgers. U kunt zich ook hier registreren.