Wat mantelzorgers willen weten

De mantelzorgconsulent ondersteunt u bij uw taak als mantelzorger. U kunt haar allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld over hulp thuis, vervoer, hulpmiddelen, geldzaken, werk, wonen en vrije tijd. Indien gewenst krijgt u praktische ondersteuning bij zaken die u moet regelen. Denk hierbij aan het wegwijs maken in financiële regelingen of hulp bij het aanvragen van thuiszorg. De mantelzorgconsulent werkt samen met andere organisaties en weet precies hoe u verschillende aanvragen in kunt dienen.

Heeft u vragen? Misschien vindt u hieronder al een antwoord.

Hoe vraag ik zorg/hulp aan en/of waar moet ik zijn?

Als u hulp nodig heeft, bijvoorbeeld een rolstoel, vervoer op maat, hulp bij het huishouden of een woningaanpassing, dan vraagt u dit aan bij de gemeente (Wmo). Dit heet een voorziening aanvragen. Heeft u informatie, advies en/of ondersteuning nodig op het gebied van opvoeden, welzijn, zorg, werk en inkomen, dan kan het wijkteam u ondersteunen. In de gemeente Ridderkerk zijn drie wijkteams actief.

Wat zou voor mij/ons een geschikte zorgverzekeraar zijn?

Zorgverzekeraars bieden over elkaar heen met reclames over de beste en goedkoopste zorgverzekeringen. Maar wat is de beste zorgverzekering voor mantelzorgers? Independer zocht het voor u uit.

Overzicht zorgkosten 2019

Hebt u in 2019 kosten gemaakt voor ziekte of invaliditeit? Kijk dan in de lijst of u deze zorgkosten mag aftrekken in uw belastingaangifte.

Vergoedingen zorgverzekering

Om mantelzorgers te ondersteunen, zijn er vanuit de aanvullende zorgverzekering verschillende vergoedingsmogelijkheden voor vervangende zorg, mantelzorgmakelaar en mantelzorgcursussen. Bekijk een overzicht van vergoedingen op de website van Zorgwijzer.

Vergoedingen aanvullende zorgverzekering

Mantelzorgers zijn van grote maatschappelijke waarde. Zij leveren de zorg die hun familieleden of vrienden nodig hebben, bijvoorbeeld bij invaliditeit, chronische ziekte of een beperking. Een mantelzorger voorziet in de vaak langdurige zorg van zieke of kwetsbare familieleden of vrienden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van hulp bij verzorging of hulp bij dagelijkse activiteiten.

Om mantelzorgers te ondersteunen, zijn er vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoedingsmogelijkheden voor:

  1. Vervangende mantelzorg
  2. Een mantelzorgmakelaar
  3. Mantelzorgcursussen

Via de Zorgwijzer is het eenvoudig op te zoeken wat uw zorgverzekeraar vergoedt:

Hoe kan ik digitaal mijn mantelzorg organiseren?

Er zijn websites en apps waarmee u op afstand zorg kunt plannen. Dit is een makkelijke manier om met anderen de agenda en stand van zaken te delen. Voor sommige websites moet u een lidmaatschap aangaan, zodat uw gegevens goed beschermd zijn. U vindt hier een overzicht van de mogelijkheden.

Is er een landelijke organisatie voor mantelzorgers?

Ja, MantelzorgNL. MantelzorgNL is de spreekbuis van mantelzorgers en van organisaties voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg. MantelzorgNL behartigt hun belangen op landelijk, provinciaal en regionaal niveau.

Welke financiële regelingen zijn er mogelijk?

Als mantelzorger kunt u te maken krijgen met verminderde inkomsten en extra uitgaven. Er zijn veel verschillende regelingen waar u als mantelzorger mee te maken kunt krijgen. MantelzorgNL zet deze voor u op een rijtje.

Met welke wetten en regels heb ik als mantelzorger te maken?

Heeft de persoon die u verzorgt professionele zorg of ondersteuning nodig? Dan krijgt u te maken met verschillende wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Lees hier meer over.

Voorzienbare Tijdelijke Respijtzorg

Kunt u als mantelzorger de zorg tijdelijk niet bieden, omdat u bijvoorbeeld op vakantie gaat of zelf geopereerd moet worden? En moet deze zorg volgens u tijdelijk door een professional overgenomen worden? Dat noemen we Voorzienbare Tijdelijke Respijtzorg. Tijdelijke overname van zorg en ondersteuning is mogelijk voor maximaal vier weken (= 28 dagen) in een kalenderjaar als u aan de voorwaarden voor Voorzienbare Tijdelijke Respijtzorg voldoet. Het moet dan gaan om een situatie waarin:

  • er geen mogelijkheden binnen de familie of sociaal netwerk zijn om de ondersteuning (gedeeltelijk) over te nemen
  • u geen indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of een aanvullende zorgverzekering die een oplossing biedt

Wilt u dit meteen schriftelijk regelen? Download dan het PDF-formulier en vul deze handmatig in.

Palliatieve Zorg

Mantelzorg tijdens de palliatieve en terminale fase is anders dan reguliere mantelzorg. Hier vindt u informatie over wat het inhoudt en hoe u als mantelzorger ermee om kunt gaan.

Voorbereiden op mantelzorg

Stel, uw vader gaat steeds meer vergeten en u zorgt samen met uw zus voor hem. Na een tijdje komt u tot de conclusie dat het zo echt niet langer kan. U denkt dat uw vader professionele hulp nodig heeft, maar uw zus doet dit af als onzin. Elk gesprek dat jullie daarna samen hebben over dit onderwerp, eindigt steevast in een discussie.

Als u zelf de 40 of 50 passeert gaat u ook steeds meer merken dat uw ouders ouder worden. En we weten, ouderdom komt met gebreken. Heb het er met elkaar over! Bij de ene wat meer dan bij de ander, maar toch. Nu we allemaal steeds langer thuis blijven wonen, is de kans groot dat er een moment komt dat uw ouders uw zorg nodig hebben. Maar weet u eigenlijk wel hoe uw ouders daarover denken? En hoe staat u hier zelf in? Vraag eens wat uw ouders willen en wat ze al geregeld hebben. Denk aan vragen over ouder worden, zorg, financiën, wonen, werken. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Bekijk onderstaand filmpje of het artikel op de website van MantelzorgNL.

Contact

Onze ervaring als mantelzorgconsulent is dat er in veel gevallen geen kant en klare antwoorden bestaan, maar dat het goed is om per situatie te zoeken naar passende antwoorden. Wij helpen u hierbij. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Hoeveel mantelzorgers zijn er eigenlijk in Nederland?

  • Eén op de drie Nederlanders geeft informele hulp (mantelzorg of vrijwillige hulp).
  • Er zijn 4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 610.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week.
  • Eén op de tien mantelzorgers is zwaar belast; één op de drie verliest weleens het geduld.
  • Vijf op de zes mantelzorgers heeft betaald werk (18 – 64 jarige).
  • Eén op de zes werkenden is mantelzorger.