Wat mantelzorgers willen weten

De mantelzorgconsulent ondersteunt u bij uw taak als mantelzorger. U kunt haar allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld over hulp thuis, vervoer, hulpmiddelen, geldzaken, werk, wonen en vrije tijd. Indien gewenst krijgt u praktische ondersteuning bij zaken die u moet regelen. Denk hierbij aan het wegwijs maken in financiële regelingen of hulp bij het aanvragen van thuiszorg. De mantelzorgconsulent werkt samen met andere organisaties en weet precies hoe u verschillende aanvragen in kunt dienen.

Heeft u vragen? Misschien vindt u hieronder al een antwoord.

Hoe vraag ik zorg/hulp aan en/of waar moet ik zijn?

Als u hulp nodig heeft, bijvoorbeeld een rolstoel, vervoer op maat, hulp bij het huishouden of een woningaanpassing, dan vraagt u dit aan bij de gemeente (Wmo). Dit heet een voorziening aanvragen. Heeft u informatie, advies en/of ondersteuning nodig op het gebied van opvoeden, welzijn, zorg, werk en inkomen, dan kan het wijkteam u ondersteunen. In de gemeente Ridderkerk zijn drie wijkteams actief.

Wat zou voor mij/ons een geschikte zorgverzekeraar zijn?

Zorgverzekeraars bieden over elkaar heen met reclames over de beste en goedkoopste zorgverzekeringen. Maar wat is de beste zorgverzekering voor mantelzorgers? Independer zocht het voor u uit.

Overzicht zorgkosten 2021

Hebt u in 2020 kosten gemaakt voor ziekte of invaliditeit? Kijk dan in de lijst of u deze zorgkosten mag aftrekken in uw belastingaangifte.

Vergoedingen zorgverzekering

Om mantelzorgers te ondersteunen, zijn er vanuit de aanvullende zorgverzekering verschillende vergoedingsmogelijkheden voor vervangende zorg, mantelzorgmakelaar en mantelzorgcursussen. Bekijk een overzicht van vergoedingen op de website van Zorgwijzer.

Is er een landelijke organisatie voor mantelzorgers?

Ja, MantelzorgNL. MantelzorgNL is de spreekbuis van mantelzorgers en van organisaties voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg. MantelzorgNL behartigt hun belangen op landelijk, provinciaal en regionaal niveau.

Welke financiële regelingen zijn er mogelijk?

Als mantelzorger kunt u te maken krijgen met verminderde inkomsten en extra uitgaven. Er zijn veel verschillende regelingen waar u als mantelzorger mee te maken kunt krijgen. MantelzorgNL zet deze voor u op een rijtje.

Met welke wetten en regels heb ik als mantelzorger te maken?

Heeft de persoon die u verzorgt professionele zorg of ondersteuning nodig? Dan krijgt u te maken met verschillende wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Lees hier meer over.

Respijtzorg

Respijtzorg; even een adempauze voor de mantelzorger. Bekijk hier de infographic.

Contact

Onze ervaring als mantelzorgconsulent is dat er in veel gevallen geen kant en klare antwoorden bestaan, maar dat het goed is om per situatie te zoeken naar passende antwoorden. Wij helpen u hierbij. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Hoeveel mantelzorgers zijn er eigenlijk in Nederland?

  • Eén op de drie Nederlanders geeft informele hulp (mantelzorg of vrijwillige hulp).
  • Er zijn 4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 610.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week.
  • Eén op de tien mantelzorgers is zwaar belast; één op de drie verliest weleens het geduld.
  • Vijf op de zes mantelzorgers heeft betaald werk (18 – 64 jarige).
  • Eén op de zes werkenden is mantelzorger.