Mantelzorg en dementie

Om optimale zorg en ondersteuning te realiseren voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, werkt Karaat Mantelzorg samen met verschillende Ridderkerkse instellingen. Maandelijks organiseren wij, samen met Verpleeghuis Salem, de Riederborgh, Zorgaanbieder Aafje thuiszorg, huizen, zorghotels en Internos het Alzheimer Café Ridderkerk.

Alzheimer Café Ridderkerk

In de maandelijkse bijeenkomsten van het Alzheimer Café ontmoet u lotgenoten die u begrijpen. Er staan steeds verschillende thema’s centraal en er zijn deskundigen aanwezig aan wie u uw vragen kunt stellen. Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor degene die de zorg geeft én degene die de zorg ontvangt. Ook belangstellenden zijn welkom. Er liggen folders en brochures die u kunt meenemen. Er is ook een tafel met boeken over dementie. Deze boeken zijn gratis te leen.

Tijd: Iedere tweede maandag van de maand van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur (zaal open: 19.00 uur). In juli en augustus is er geen Alzheimer Café. Bekijk onze agenda.
Locatie: Wijkcentrum West, Boksdoornstraat 80 te Ridderkerk.

Online Alzheimer Café

Omdat in de maanden juni en juli het Alzheimer Café niet kon plaatsvinden, bieden wij u een online Alzheimer Café aan.

Maandag 8 juni: Hoe om te gaan met moeilijk gedrag van iemand met dementie? Video met interview van Lenie de Jong met Jolanda Guiljam, psychologe bij Salem. 

Maandag 13 juli: Dementie, Mantelzorg en Eenzaamheid. Video met interview van Lenie de Jong met Klazina van den Herik.

 

Doe de geheugentest

Veel mensen vinden zichzelf vergeetachtig, maar dat hoeft niet te betekenen dat zij dement zijn of worden. Maakt u zich zorgen over uw geheugen of dat van een ander? Doe dan de Geheugentest en ontdek hoe het met uw geheugen gaat. Na afloop ontvangt u uw persoonlijke uitslag met een informatieve brochure passend bij die uitslag.

Geheugensteunpunt

Het geheugensteunpunt is voor iedereen die vragen heeft over geheugenproblemen. U merkt bijvoorbeeld zelf dat uw geheugen achteruit gaat. Of u heeft een familielid bij wie u geheugenproblemen ervaart.

Infographic

Meer weten over respijtzorg en dementie? Bekijk de infographic.

10 gouden tips voor mantelzorgers

Mantelzorgers lopen tegen praktische problemen aan in hun zorg voor naasten met dementie. Toch zijn er vaak creatieve oplossingen. Het GOUDmantel-project gaat uit van waardevolle kennis en ervaring die (oud) mantelzorgers hebben. De praktische tips zijn nu gebundeld in een inspiratiegids. Er is inmiddels ook een aanvulling op de gids gemaakt.

Training ‘Houd uw brein gezond’

Een gezonde leefstijl voorkomt veel ziektes en een actief brein vermindert de kans op dementie. Bovendien is het fit houden van uw brein ook nog eens leuk!

Schrijf u nu in voor de gratis online training ‘Houd uw brein gezond‘ van Alzheimer Nederland en leer in zes weken verrassende dingen over uw hersenen en breingezondheid. Wekelijks ontvangt u een informatieve en inspirerende e-mail. Er wordt ingegaan op de effecten van stress en slaap. Lekker eten en plezierig bewegen. U krijgt leuke uitdagingen en bovendien handige tips om nieuwe gezonde gewoontes vol te houden.

Nieuwe wet met ingang van 2020: Wet zorg en dwang

Op dit moment vallen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de wet BOPZ. Die wet is vooral gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis. De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden.

De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Het uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. De Wzd gaat niet alleen gelden in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen.

De nieuwe wet zorgt voor het zorgvuldiger omgaan met iedere vorm van onvrijwillige zorg. Vooral in de thuissituatie ontbreekt het hier vaak aan. Een aantal maatregelen wordt nu vaak onzorgvuldig toegepast. Het gaat daarbij om zaken als de deur op slot doen, medicatie stiekem toedienen, bijvoorbeeld via de vla, en mensen met dementie in de gaten houden door middel van camera’s of GPS..

Alzheimer Nederland is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Wzd.

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende ziektes waarbij de hersenen worden aangetast. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Hierdoor kan iemand informatie niet goed meer verwerken. De bekendste symptomen zijn geheugenverlies en veranderend gedrag. Maar wie zorgt er straks voor het grote aantal dementerenden in Nederland? En hoeveel zijn dat er eigenlijk? Dat wordt uitgelegd in onderstaande video.