Alzheimer Café over dementie en nieuwe Wet zorg en dwang

Op 9 december is er weer een Alzheimer Café Ridderkerk in Gasterij de Ontmoeting aan de Boksdoornstraat 80. Elke tweede maandagavond van de maand wordt deze bijeenkomst georganiseerd. Deze avond vertelt gastspreker Loes van Roekel, specialist Ouderen Geneeskunde, belangstellenden meer over dementie en de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd).

Nieuwe wet met ingang van 2020: Wet zorg en dwang

Op dit moment vallen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de wet BOPZ.  Die wet is vooral gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis. De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden.

De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Het uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. De Wzd gaat niet alleen gelden in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen.

De nieuwe wet zorgt voor het zorgvuldiger omgaan met iedere vorm van onvrijwillige zorg. Vooral in de thuissituatie ontbreekt het hier vaak aan. Een aantal maatregelen wordt nu vaak onzorgvuldig toegepast. Het gaat daarbij om zaken als de deur op slot doen, medicatie stiekem toedienen, bijvoorbeeld via de vla, en mensen met dementie in de gaten houden door middel van camera’s of GPS..

Alzheimer Nederland is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Wzd. Een animatievideo vindt u op deze pagina.

Over het Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur. U hoeft zich niet aan te melden. De zaal gaat om 19.00 uur open. Vooraf en na afloop is er gelegenheid om met lotgenoten in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. Er is een informatiestand met brochures van Alzheimer Nederland en er zijn boeken met diverse onderwerpen over dementie aanwezig. U kunt deze boeken gratis lenen. Natuurlijk is er ook deze avond weer livemuziek!

Deze activiteit wordt georganiseerd door de werkgroep Alzheimer Café Ridderkerk bestaande uit Karaat Mantelzorg, Verpleeghuis Salem, Riederborgh, Internos en Aafje thuiszorg, huizen, zorghotels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mineke Boon, senior mantelzorgconsulent Karaat Mantelzorg, via 0180 – 763 717 of info@karaatmantelzorg.nl.

Gerelateerde berichten

Bent u ook ouder van een bijzonder kind?

Bent u ook ouder van een bijzonder kind?

Bent u ook ouder van een bijzonder kind? We mogen elkaar weer ontmoeten! We organiseren een thema-avond 'Hoe gebruik je de kracht van een hond bij uw bijzondere kind' op 29 september van 19.00 tot 20.30 uur in Wijkcentrum West aan de Boksdoornstraat 80. Voor deze...

Update versoepeling maatregelen

Update versoepeling maatregelen

Update versoepeling maatregelen Laatste update: donderdag 20 augustus om 16:00 uur Na de versoepelingen van de maatregelen in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus die zijn afgekondigd door de Rijksoverheid, opent ook Karaat Mantelzorg voorzichtig haar...

Niemand vertelt je hoe het moet

Niemand vertelt je hoe het moet

Niemand vertelt je hoe het moet In het najaar starten Facet Ridderkerk en Karaat Mantelzorg met een cursus ‘Niemand vertelt je hoe het moet’ voor mensen die een dierbare verloren zijn. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten. Heeft u iemand verloren door overlijden...